IX POLSKI KONGRES INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 2016

ATEM – Polska jako Srebrny Sponsor IX POLSKIEGO KONGRESU INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 2016.

W dniach 16-17 maja w Warszawie spotkało się blisko 350 przedstawicieli środowiska samorządowego i biznesowego z 10 krajów Europy i Świata,w tym reprezentanci jednostek rządowych, zarządów dróg i urzędów oraz reprezentanci ministerstwa transportu Białorusi i ambasad: Francji, Korei i Szwecji.

Jak podkreślił Marek Litwin, prezes: pomysłodawca i współzałożyciel ITS Polska w słowie powitalnym – „Polski Kongres ITS tak jak i samo ITS POLSKA mają być platformą budowania realnej współpracy środowisk naukowych i eksperckich z przedstawicielami władz publicznych decydujących o praktycznym wdrażaniu rozwiązań ITS”. W programie Kongresu znalazło się wiele ciekawych prezentacji, debat i referatów z zakresu Systemów Zarządzania Ruchem oraz technologii stosowanych w transporcie publicznym, w tym rozwiązań ITS dla kolei.

ATEM – Polska jako Srebrny Sponsor kongresu zaprezentowała na swoim stoisku realizacje projektów ITS w Polsce jak i w Europie. Była to również świetna okazja do wymiany doświadczeń i kontaktów wśród licznego grona ekspertów z zakresu ITS.

Szczegółowe informacje o kongresie: www.pkits.pl